close-social-line
banner

The Mall Lifestore Bangkok No.1 Shopping Festival

calendar27 JUNE 2024 - 29 JULY 2024

PREMIUM

EVERDAY ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2567 – 29 กรกฎาคม 2567

Mechanic:  สมาชิกบัตร MCARD ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาท                                   

ของรางวัล:  PREMIUM T-SHIRT Design By SAHRED TOY มูลค่า 890 บาท

จำกัดสิทธิ์:  จำกัดรวม 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

จำนวนสิทธิ์:  จำกัดสิทธิ์รวม 2,350 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

 

GET VOUCHER

 1. BLACK WEEKEND

เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 2567 และ 26 – 29 กรกฎาคม 2567 (8 วัน)
Mechanic:  ผู้ถือบัตร CREDIT Bangkok Bank M Visa / Krungsri Credit Cards / UOB / TTB / AEON ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป

ของรางวัล: Bangkok Bank M Visa / Krungsri Credit Cards รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 700 บาท UOB / TTB / AEON รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท

จำกัดสิทธิ์:                   

Bangkok Bank M Visa : จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / สัปดาห์; 2 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ       

Krungsri Credit Cards  : จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

UOB : จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

TTB :  จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

AEON :   จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

                                                 

จำนวนสิทธิ์:   Bangkok Bank M Visa : จำกัด 500 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ; จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

Krungsri Credit Cards   : จำกัด 100 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ;จำกัดรวม 200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

UOB :  จำกัด 330 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ; จำกัดรวม 660 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

TTB :  จำกัด 165 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ;จำกัดรวม 330 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

AEON : จำกัด 26 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ;จำกัดรวม 52 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เงื่อนไข:  บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

 

 1. LUCKY WEEKEND

เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 5 – 7, 12 – 14 และ 19-21 กรกฎาคม 2567

Mechanic:  ผู้ถือบัตร CREDIT Bangkok Bank M Visa / Krungsri Credit Cards / UOB / TTB / AEON ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป

ของรางวัล: 

Bangkok Bank M Visa/ Krungsri Credit Cards รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท

UOB / TTB / AEON รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 300 บาท

จำกัดสิทธิ์:   Bangkok Bank M Visa :

จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / สัปดาห์;

3 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ;

Krungsri Credit Cards : จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

UOB :  จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

TTB : จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

AEON : จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ

 

จำนวนสิทธิ์:  Bangkok Bank M Visa :

จำกัด 400 สิทธิ์ / สาขา / ตลอดรายการ

จำกัดรวม 1,200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

KCC :   วันที่ 5 – 7 ก.ค 67 จำกัด 107 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

วันที่ 12-14 ก.ค 67 จำกัด 107  สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

วันที่ 19-21 ก.ค 67 จำกัด 106 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

จำกัดรวม 320 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

UOB :  จำกัด 300 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

จำกัดรวม 900 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

TTB :   จำกัด 150 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

จำกัดรวม 450 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

AEON :  วันที่ 5 – 7 ก.ค 67 จำกัด 30 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

วันที่ 12-14 ก.ค จำกัด 25  สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

วันที่ 19-21 ก.ค 67 จำกัด 25 สิทธิ์ / สัปดาห์ / ตลอดรายการ

จำกัดรวม 80 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เงื่อนไข:  บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

 

เงื่อนไขรวม

 • รวมใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิปที่ช้อปภายในศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน ยกเว้นร้านอาหารภายในศูนย์ พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง, บัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต) เอกสารทั้งหมดต้อง   มี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้ กรณีลูกค้าช้อปสินค้า 1 ชิ้นแต่แยกจ่ายหลายบัตรต้องเลือกรับสิทธิ์โปรโมชั่นเพียง 1 บัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้อง    มีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยา (เคาน์เตอร์ยาในห้าง), นมผงทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, และใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสำหรับการรับสิทธิ์ของธนาคาร (ใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระสามารถมาร่วมรับโปรโมชั่น M Card ได้), ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านทอง
 • ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บัตรกำนัลทุกประเภทจากรายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลได้ ณ จุดแลกของสมนาคุณที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขา

 

เงื่อนไขธนาคาร

เงื่อนไขบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa

 

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และ เดอะมอลล์ โคราช เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ที่ 28 มิ.ย.– 1 ก.ค. 2567 และ 26 ก.ค. – 29 ก.ค. 2567 (8 วัน) และเฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 5 ก.ค. 67 – 7 ก.ค. 67 , 12 ก.ค. 67  – 14 ก.ค. 67 และ 19 ก.ค. 67 -21 ก.ค.67
 • รวบรวมเซลล์สลิปใช้จ่ายภายในวันเดียวกันผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa รวม 3,000 บาทขึ้นไปมาแลกรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ ที่จุดแลกรับของสมนาคุณที่ศูนย์การค้ากำหนด เซลล์สลิปที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ตามมูลค่าบัตรกำนัล หรือ มูลค่าสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินในรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาลงทะเบียนนั้น หรือผู้ถือบัตรทำการยกเลิกรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ดังกล่าวในภายหลังจากที่ผู้ถือบัตรรับของสมนาคุณไปแล้ว
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) นอกจากนี้ผู้ถือบัตรเครดิตต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีที่มีการใช้จ่ายในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด หรือ ร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง และโปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ กรณีมีข้อสงสัยโปรดตรวจสอบกับธนาคาร และ/หรือ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa โทร. 0 2638 4100 หรือ www.bangkokbank.com/BangkokBankMVisa

 

 

เงื่อนไขบัตรเครดิต AEON

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตวีซ่า โอลิมปิก อิออน และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อมียอดใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • BLACK WEEKEND วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ ที่ 28 มิ.ย. 67 – 1 ก.ค. 67 และ 26-29 ก.ค. 67
 • รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 52 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • LUCKY WEEKEND วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ 5-7, 12-14, 19-21 ก.ค. 67

รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า มูลค่า 300 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 80 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าภายในศูนย์การค้า ที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายชื่อร้านค้ารับบัตรกำนัลได้ที่ https://tmg.click/3dHbEtX หรือที่จุดแลกรับของสมนาคุณ ณ ศูนย์การค้า
 • สิทธิพิเศษ ดำเนินการโดยเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ข้อกำหนด, เงื่อนไข และวิธีการรับของรางวัล และบัตรกำนัลเป็นไปตามที่ศูนย์การค้า กำหนด
 • วันหมดอายุของบัตรกำนัลเป็นไปตามที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์กำหนด
 • บัตรกำนัลไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด สิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัล ข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่
  ผู้ให้บริการกำหนด หากพบความไม่สะดวกในการใช้บริการหรือความชำรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทผ่านทาง aeon.co.th

 

เงื่อนไขบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ระหว่างที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567, 5 – 7, 12 – 14, 19 - 21 และ 26 – 29 กรกฎาคม 2567 (17 วัน) เท่านั้น
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ต้องใช้คู่กับบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW เท่านั้น
 • สะสมยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตยูโอบีหรือบัตรเครดิต TMRW ด้วยหมายเลขบัตรเดียวกันเท่านั้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเท่านั้น
 • ธนาคารและศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้าหรือศูนย์การค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าหรือศูนย์การค้าโดยตรง
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่นๆของศูนย์การค้าและธนาคาร
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

 

 

เงื่อนไขบัตรเครดิต TTB

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) บัตรเครดิต ttb Global House

ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นสมาชิก M Card

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ โคราช เท่านั้น
 • BLACK WEEKEND วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ ที่ 28 มิ.ย. 67 – 1 ก.ค. 67 และ 26-29 ก.ค. 67
 • รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 330 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • LUCKY WEEKEND วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ 5-7, 12-14, 19-21 ก.ค. 67

รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า มูลค่า 300 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 450 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลศูนย์การค้า สำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมแสดงเซลล์สลิป และบัตรต่าง ๆ ตามที่กำหนด เพื่อแลกรับบัตรกำนัลก่อนตามลำดับ สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับลำดับก่อนและหลังในการแลกรับจนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไปคู่กับบัตรเครดิต ttb เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯ เป็นไปตามที่ระบุบนคูปอง

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร

 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง โทร. 02-487-1000
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

 

เงื่อนไขบัตรเครดิต กรุงศรี

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี แบบเต็มจำนวนที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และ เดอะมอลล์ โคราช เฉพาะวันที่ร่วมรายการ ดังนี้
 • BLACK WEEKEND วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ ที่ 28 มิ.ย. 67 – 1 ก.ค. 67 และ 26-29 ก.ค. 67
 • รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า มูลค่า 700 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • LUCKY WEEKEND วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ 5-7, 12-14, 19-21 ก.ค. 67

รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 320 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • ยกเว้นบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้แก่ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิต โลตัส และบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ทุกประเภท
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ที่ได้รับหากนำไปใช้ต้องชำระส่วนต่างของค่าสินค้า หรือบริการในรูปแบบเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น
 • รายการดังต่อไปนี้ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทุกกรณี
  • ยอดใช้จ่ายร้านอาหาร, ยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค่า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าสะดวกซื้อ, และโฮม เฟรช มาร์ท, monline.com, สุรา/Wine Cellar, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, สินค้าไม่ร่วมรายการ และยอดใช้จ่ายผ่านแอป E-Wallet ต่างๆ
  • ยอดใช้จ่ายบัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์
  • ยอดใช้จ่ายการชำระค่าสาธารณูปโภคทุกช่องทาง ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
  • ยอดใช้จ่ายการการค้า-ขายส่ง, การซื้อเพื่อลงทุน, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การชำระประกันทุกประเภท หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
  • ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์การแลกของสมนาคุณไปแล้ว
  • ใบเสร็จจากการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan
  • บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีที่ยอดใช้จ่ายเกิดจากการใช้วงเงินที่ชำระไว้เกิน หรือวงเงินชั่วคราว หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า/หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกผู้ถือบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่ง บัตรกำนัลศูนย์ฯ ให้กับลูกค้าโดยตรง
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน บัตรกำนัลศูนย์ฯ หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่า บัตรกำนัลศูนย์ฯ ที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

จุดแลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า

 

สาขา

จุดแลกรับของสมนาคุณ

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

ชั้น G หน้าร้าน Starbucks

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

ชั้น 1 ข้างบันไดเลื่อน ฝั่งลิฟต์แก้ว

ชั้น 5 ข้างลิฟต์แก้ว

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

ชั้น M ใกล้ร้าน H&M โซนลิฟท์แก้ว

ชั้น 2 หน้าร้าน BAR B Q PLAZA

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

ชั้น M หน้าร้าน KONVY

ชั้น 3 หน้าร้าน STARBUCKS

เดอะมอลล์ โคราช

ชั้น 1 หน้าลิฟต์แก้ว ฝั่งอาคารใหม่

 

รายละเอียดกิจกรรม

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เตรียมรับแรงกระแทกปะทะขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมดี ๆ และมอบสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ กำนัลศูนย์ฯ, สติกเกอร์ x Shared Toy, ส่วนลดร้านค้าภายในศูนย์ฯและสิทธิพิเศษให้กับลูกค้ามากมาย

 

วันที่และสาขาที่ร่วม

 • 28 - 30 มิถุนายน 2567 (3 วัน) สาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
 • 6 - 7 กรกฎาคม 2567 (2 วัน) เฉพาะ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
 • 13 - 14 กรกฎาคม 2567 (2 วัน) เฉพาะ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
 • 20 - 21 กรกฎาคม 2567 (2 วัน) เฉพาะ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ
 • 27 - 28 กรกฎาคม 2567 (2 วัน) เฉพาะ เดอะมอลล์ โคราช

 

รายละเอียดกิจกรรมในขบวนพาเหรด

สักยันต์เสริมพลังช้อป

ให้เหล่านักช้อปทุกคนได้มาเพิ่มพลังของการช้อปด้วยยันต์ลายพิเศษจากศิลปิน Shared Toy ร่วมสนุกแปะลายยันต์รับเพิ่มบัตรกำนัลศูนย์ฯ เพื่อไปช้อปให้ยับจัดเต็มที่กันต่อ

 

เงื่อนไข

เฉพาะสมาชิก M Card เพียงแสดงช้อปในศูนย์ฯ ครบ 500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จได้ *ไม่รวมร้านอาหาร) แปะยันต์เพิ่มพลังช้อป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 300 บาท*  

 • ติด TATOO ต่ำกว่าคอ รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท*
 • ติด TATOO สูงกว่าคอ รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 300 บาท*

 

*เฉพาะสมาชิก M CARD, จำกัด 1 หมายเลขสมาชิก/1 สิทธิ์/วัน; จำกัดรวม 120 สิทธิ์/วัน/สาขา

หมายเหตุ : ไม่ On Top กับกิจกรรมเซลล์นี้ต้องซัด , บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

 

ช้อปแล้วต้องโชว์

ขาช้อปเตรียมโพส เตรียมแอคท่าสุดเก๋ แชะภาพกับแก๊ง “SHOPPING PARADE” แชร์ พร้อมติดแฮชแท็กตามเงื่อนไขที่กำหนด รับคูปองส่วนลดจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ

เงื่อนไข

 • ใช้ฟิลเตอร์ BKK Shopping Festival ในไอจี The Mall Group และถ่ายภาพร่วมกับขบวนพาเหรด
 • ติดแฮชแท็กและแชร์โพสต์

เดอะมอลล์ไลฟ์โตร์ ทุกสาขา ใส่ #BANGKOKNO1SHOPPINGFESTIVAL #THEMALLLIFESTORE

เดอะมอลล์ โคราช ใส่ #KORATNO1SHOPPINGFESTIVAL #THEMALLKORAT

*เฉพาะสมาชิก M CARD จำกัด 1 หมายเลขสมาชิก/สิทธิ์/วัน

 

รายชื่อสาขาและร้านที่ร่วมแจกคูปอง

1. เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

 • The Alley
 • YUEDPAO

 

2. เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

 • Kagonoya
 • Sushi Seki
 • YUEDPAO

 

3. เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

 • The Bibimbab
 • Hongdae Buffet
 • YUEDPAO

 

4. เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

 • Liuni Tea
 • Sushi Seki
 • MILK KIDS SALON & NAILS
 • YUEDPAO
 • Skechers

 

5. เดอะมอลล์ โคราช

 • YUEDPAO

 

จำนวนสิทธิ์ :

 • Kagonoya (150 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 67

Voucher Free Up Tier From 749++ to 949++

 • The Bibimbab (300 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 67

GiftVoucher มูลค่า 50 บาท

 • Hongdae Buffet (15 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 67

Voucher Tier Platinum

 • The Alley (100 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 67

คูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท

 • Liuni Tea (100 ใบ ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 67

คูปองซื้อ 1 แถม 1 เมนูใดก็ได้

 • Sushi Seki (500 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 67
 • MILK KIDS SALON & NAILS (100 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67

คูปองส่วนลด 0% ทุกรายการบริการ พิเศษ! รับส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อนำคูปองไปแสดงที่หน้าร้าน

 • YUEDPAO (100 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 67

คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท

 • Skechers (100 ใบ) ใช้ได้ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 67

คูปองส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปสินค้าราคาปกติ 3,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบรนด์กำหนด)

 

เซลนี้ต้องซัด

                 กิจกรรมวัดพลังนักช้อปด้วยการชกมวยวัดคะแนน จัดตั้งจุด Outpost พิเศษ พร้อมเครื่องวัดพลัง แค่ต่อยหนัก แรงดี ก็ได้รับฟรีบัตรกำนัลศูนย์ฯ ไปเลย **กิจกรรมนี้มีแค่เฉพาะสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และบางแค**

 

วันที่ และสาขาที่ร่วมรายการ

 • 28 - 30 มิถุนายน 2567 (3 วัน) สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
 • 6 - 7 กรกฎาคม 2567 (2 วัน) สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

 

เงื่อนไข

สมาชิก M Card ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท/ใบเสร็จ  รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 หมายเลขสมาชิก/สิทธิ์/วัน (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ *ไม่รวมร้านอาหาร)

 

หากต่อยได้คะแนนตามที่กำหนด รับบัตรกำนัลศูนย์การค้าตาม Tier ที่กำหนด

 • มากกว่า 9,000 คะแนน รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 300 บาท
 • ต่ำกว่า 9,000 คะแนน รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 50 บาท
  *เฉพาะสมาชิก M CARD, จำกัด 1 หมายเลขสมาชิก/1 สิทธิ์/วัน; จำกัดรวม 65 สิทธิ์/วัน/สาขา

 

หมายเหตุ : ไม่ On Top กับกิจกรรมสักยันต์เสริมพลังช้อป , บัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

 

สติ๊กเกอร์สายยช้อป
สติ๊กเกอร์สุดเก๋ที่สายช้อป สายมูต้องมี ติดไว้ช้อป BKK NO.1 Shopping Festival


เงื่อนไข
รับสติ๊กเกอร์สายช้อปทันที ในขบวนพาเหรด เมื่อช้อปในศูนย์ฯ ครบ 300 บาท/ใบเสร็จ
*เฉพาะสมาชิก M CARD, จำกัด 1 หมายเลขสมาชิก/1 สิทธิ์/วัน; จำกัดรวม 200 สิทธิ์/วัน/สาขา

 

แชร์บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

KTC แลกคะแนนรับส่วนลดสูงสุด 15%

KTC แลกคะแนนรับส่วนลดสูงสุด 15%

calendar30 JUNE 2024 - 31 JANUARY 2025

KTC แลกคะแนนรับส่วนลดสูงสุด 15%

Discover more
Sports Mall Sport Fest

Sports Mall Sport Fest

calendar10 JULY 2024 - 31 JULY 2024

Sports Mall Sport Fest

Discover more
Power Mall Pre-order Samsung Galaxy Z Fold6 / Z Flip6

Power Mall Pre-order Samsung Galaxy Z Fold6 / Z Flip6

calendar10 JULY 2024 - 23 JULY 2024

Power Mall Pre-order Samsung Galaxy Z Fold6 / Z Flip6

Discover more
SOCIAL MEDIA
facebookinstagramyoutube